Byföreningen

Bonnarps byförening startade år 2002.

Föreningen är öppen för alla och är till för att med en bra gemenskap, värna om och utveckla byn.

Vi driver frågor av gemensamt intresse som t.ex. cykelvägar, grannsamverkan,  hastighetsbegränsning genom byn, busshållplats, vägbelysning, fibernätverk och kommunalt vatten o avlopp, m.m.

Föreningen har också en kulturfunktion med att bevara byhistoria, bilder och filmer.Styrelse 2019


Ordförande

Magnus Larsson


Styrelseledamöter

Maria Johansson

Lars Tydinger

Magnus Johansson

Malin Wood

Ronny Olander


Kassör

Inger Pommer Persson

0435-44 16 27


Revisorer

Lena Pålsson

Lennart Säflund

Inträdesavgift är 50 sek

Åsavgift är 50 sek/år

Sätts in på konto 8214-9 964 704 558-3 

Ange namn